محلول نانو کلوئید نقره

بازار پخش محلول نانو کلوئید نقره

محلول نانو کلوئید نقره یک ماده شیمیایی با ساختاری منحصر به فرد است که شکل مایعی آبی دارد و از یون های کوچک نقره تشکیل شده است که به صورت معلق هستند و بار الکتری

تولید عمده محلول نانو کلوئید نقره

نانو کلوئید نقره محلولی است که حاوی انواع ذرات باردار نقره به ‌شکل مایع بوده و قطر ذرات نقره در آن 1 تا 100 میکرون می باشد. تولید محلول نانو کلوئید نقره به صورت