نانو اکسید مس

مرکز پخش نانو اکسید مس

با پیشرفت روزافزون علم و با شناخت علم نانو، نانو مواد به یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مواد در صنعت تبدیل شده اند. مس که یکی از پرکاربردترین عناصر شیمیایی است د