نانو سیلور ضدعفونی کننده

تولید کننده نانو سیلور ضدعفونی کننده

یکی از جدیدترین محصولات ضد عفونی کننده که اثربخشی فوق العاده ای را از خود بروز داده، نانو سیلور ضدعفونی کننده می باشد. در حال حاضر تعداد محدودی از تولیدکنندگان

مرکز پخش نانو سیلور ضدعفونی کننده

یکی از مواد جایگزین انواع ضدعفونی کننده های شیمیایی که ممکن است برای سلامتی مضر باشند نانو ذرات هستند. این محصولات در سال های اخیر به بازار ارائه شده اند و همچو