نانو لوله

سفارش عمده نانو لوله کربنی تک دیواره

نانو لوله کربنی محصولی است که ساختار دیواره آن از کربن تشکیل شده است و ضخامت آن در حد نانومتر است. این نانو لوله ها در واقع مقطع هایی از شبکه های شش ضلعی هستند

مرکز پخش نانو لوله کربن چند جداره

جای بسی خوشحالی است که در کشور ما فعال ترین مراکز در زمینه ی پخش نانو لوله کربن چند جداره به فعالیت می پردازند. در این مراکز تلاش می شود تا حد امکان محصولاتی که