کلویید نقره

بهترین برند محلول کلوئید نقره

کلوئید نقره، ماده ای معدنی می باشد. وجود نقره برای بدن الزامی نداشته و جزو مواد معدنی مورد نیاز بدن نیست. پشت سر محلول کلوئید نقره، اهداف پزشکی وجود دارد. این م

فروشگاه عرضه کلویید نقره نانو

خاصیت ضد میکروبی کلویید نقره نانو باعث شده است که طیف کاربری این محصول در صنعت پزشکی بسیار گسترده شود و از این محصول برای تولید دارو ها و تجهیزات مختلف کمک گرفت