نانو صدرا

شرکت نانو صدرا با سابقه چندین ساله ارائه دهنده انواع نانو ذرات با خلوص بالا و اندازه ذرات مختلف و محصولات نانو بخصوص کود نانو بیولوژیک و کود ارگانیک