نانو ذرات اکسید فلزی

مرکز خرید و فروش عمده نانو ذرات اکسید فلزی

از دیدگاه علمی نانو ذرات به موادی گفته می شود که ابعادی بین ۱ تا ۱۰۰ نانو متر داشته باشند‌. ابن محصول شامل انواعی از مواد فلزی، غیر فلزی، عایق ها و نیمه هادی ها