نانو ذرات کربنی

نانو ذرات کربنی از جمله نانو لوله های کربنی، نانو صفحات یا پالت گرافن، نانو الماس، فولرن

MWCNTs-OH

فروش نانو ذرات لوله کربنی

نانو ذرات لوله کربنی چه کاربردهایی دارند؟ انواع نانو لوله های کربنی به چند دسته تقسیم میشوند؟ برای فروش نانو ذرات کربنی تولیدی یا خرید آنها به کجا می توان مراجعه کرد؟ نانو لوله های کربنی شگفت آورترین محصولات کربنی عصر جدید هستند که از اتصال اتمهای کربن به صورت لوله ای تشکیل شده اند. نحوه آرایش این صفحات تعین کننده انواع نانو لوله های کربنی می باشد. اگر تعداد صفحات بیش از یکی باشد نانو لوله کربنی چند دیواره [...]