نانو الیاف

نانو الیاف


Project Description

a. کربن

b. سلولز

سلولز ماده اولیه در چوب و گیاهان است. وقتی به صورت نانو الیاف درآید خواص فوق العاده ای پیدا می کند.

c. کیتین

ماده اولیه ساخت کیتوزان، در پوست سخت پوستان مانند خرچنگ یافت می شود.

d. کیتوزان

کیتوسان با فرمول شیمیایی (C6H11NO4) از استیل زدایی کیتین بدست می‌آید که به دلیل غیر سمی بودن، خاصیت جذب بالا، امکان تجزیه در طبیعت، سازگاری با محیط زیست، مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی، توانایی حذف محدودهٔ وسیعی از رنگ‌ها و فلزات، سینتیک سریع و در نهایت امکان تهیه مشتقات فراوان از آن، بسیار مورد توجه است. خصوصیات کیتوسان اغلب به طبیعت شیمیایی آن بستگی دارد. از جمله: