Tag - توزیع کننده نانو اکسید سریم

توزیع کننده نانو اکسید سریم

نانو اکسید سریم یک ماده صنعتی با ترکیباتی خاص بوده که می تواند به کاهش گازهای مضر موجود در هوا کمک زیادی کند و گازهای خارج شده از خودروها را به گاز های مفید تبد