Tag - تولید عمده نانو ویسکر سلولز

تولید عمده نانو ویسکر سلولز

مواد نانو ویسکر سلولز، از الیاف سلولزی با داشتن عرضی در محدوده نانو متر می باشد که منحصر به فرد بوده و دارای موادی قوی و مهم می باشد که دارای ویژگی های خاصی ا