Tag - تولید کنندگان نانو اکسید روی صنعتی

تولید کنندگان نانو اکسید روی صنعتی

نانو اکسید روی یا توتیا پودری این سفید رنگ که کاربرد های فراوانی را در صنایع مختلف از آن خود کرده است. این ماده در دو نمونه دارویی و شیمیایی تولید می شود که هر