Tag - عرضه نانو مواد

عرضه نانو مواد آنتی باکتریال

نانو مواد آنتی باکتریال شامل ذرات بسیار ریز در اندازه و مقیاس نانو می باشند که از خاصیت ضد باکتریایی زیادی برخوردار هستند و از رشد و تکثیر انواع باکتری ها و قار