Tag - فروشنده برتر نانو پودر

فروشنده برتر نانو پودر اکسید آهن

نانو پودر اکسید آهن محصولی با قطر ۱ تا ۱۰۰ نانومتر بوده که دارای ویژگی های مغناطیسی زیادی است و همین مسئله باعث شده است که دارای کاربردهای بسیار زیادی برای موار