Tag - فروشگاه اینترنتی نانو ذرات

فروشگاه اینترنتی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید

نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در سه نوع مختلف آناتاز، روتایل، آناتاز/روتایل و p25 یا اروزیل تولید می شوند. در این سایت می توانید مانند فروشگاه اینترنتی درخواست خرید نانو ذرات دهید. برای انتخاب نانو ذرات می توانید میشاوره دریافت کنید. کاربرد نانو پودر تیتانیوم دی اکساید نانو اکسید تیتانیوم یکی از نانو ذرات مهم آزمایشگاهی و صنعتی است. بیشتر فروش این نانو مواد برای کارهای صنعتی در زمینه ضد آب و هیدروفوب میباشد که از طرف شرکتهای دانش بنیان ارائه [...]