Tag - قیمت محلول نانو

فروشگاه عرضه کلویید نقره نانو

خاصیت ضد میکروبی کلویید نقره نانو باعث شده است که طیف کاربری این محصول در صنعت پزشکی بسیار گسترده شود و از این محصول برای تولید دارو ها و تجهیزات مختلف کمک گرفت