Tag - مرکز خرید نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت

مرکز خرید نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در تهران

نانو هیدروکسی آپاتیت ها در اصل گروهی از کلسیم سولفات ها هستند که بیشتر مشابه ترکیب های موجود در بافت های مستحکم و مقاوم بدن انسان  هستند. از این ترکیب در داروسا