Tag - نانو تیوب باکیفیت

قیمت روز کربن نانو تیوب با کیفیت عالی

کربن نانو تیوب، نوعی از نانولوله های کربنی، لوله های کوچکی از ورقه های اتم کربن پیچیده هستند که از جمله موارد دیگر می توانند برای انتقال حرارت درمانی ، داروها و