Tag - نانو مواد تهران

نانو مواد فروش عمده در تهران

نانو مواد در حقیقت به موادی گفته می شوند که یکی از ابعاد آنها در مقیاس نانومتر می باشد و به نوعی با کوچک شدن این بعدشان خاصیت جدیدی را از خود نشان می دهند. از آ