کود نانو

کود نانو


Project Description

a. کلات

کلات در یونانی به معنی چنگال است. کودهای کلات به صورت تدریجی آزاد می شوند و کم کم جذب گیاه می شوند به همین دلیل اثر بخشی بیشتری دارند. به این روش کود دهی کنترل شده یا هوشمند نیز می گویند. کود نانو کلات یا کلاته حاوی نانو ذرات ریزمغذی برای گیاهان می باشد.

b. ارگانیک

کود نانو ارگانیک یا بیولوژیک اثرات زیست محیطی مخرب ندارد.

c. کود نانو برای محصولات زراعی

مانند گندم، جو، حبوبات، ذرت، آفتابگردان، پنبه، سبزی و صیفی جات

d. باغات

کود نانو برای انواع درختان سیب، انار، گردو، بادام، گیلاس

e. اسید هیومیک

کود اسید هیومیک یک ترکیب آلی و ارگانیک است که به ویژه در خاکهای با درصد مواد آلی پایین بسیار موثر است.

تماس بگیرید