نانو پودر

نانو پودر


Project Description

a. نقره

b. طلا

c. مس

d. آهن

e. اکسید آهن

f. اکسید مس

g. اکسید آلومینیوم

h. اکسید تیتانیوم

i. اکسید نقره

j. اکسید روی

k. اکسید منیزیم

l. اکسید منگنز

m. رس

n. کیتوسان

o. اکسید زیرکونیوم

p. وانادیوم

q. اکسید تنگستن

r. اکسید مولیبدن

s. اکسید کروم

t. اکسید قلع

u. اکسید نیکل

v. کربنات کلسیم

w. اکسید سریم

x. اکسید سیلیسیوم

y. زئولیت

z. سلنیوم

aa. کاربید بور

bb. کاربید تیتانیوم

cc. کاربید تنگستن

dd. کاربید سیلیسیوم

ee. گرافیت

ff. کربن

gg. گرافن

hh. گرافن اکساید

تماس بگیرید