انواع نانو الیاف

انواع نانو الیاف


Project Description

مشخصات نانو الیاف کربن

خلوص: > 95 wt% نانو الیاف کربن (از تصویر TGA و TEM

قطر خارجی: ۲۰۰-۶۰۰ نانومتر

طول نانو الیاف کربن: ۵-۵۰ میکرون (TEM)

سطح ویژه: ۱۸ m2/g (بت) زغال: < 5 wt%

رنگ: سیاه

رسانایی الکتریکی: > 100 s/cm چگالی تپ: ۰٫۰۴۳ g/cm3

چگالی واقعی: ۲٫۱ g/cm3

روش ساخت: CVD

نانو الیاف سلولز

سلولز ماده اولیه در چوب و گیاهان است. وقتی به صورت نانو الیاف درآید خواص فوق العاده ای پیدا می کند.

نانو فیبر کیتین

ماده اولیه ساخت کیتوزان، در پوست سخت پوستان مانند خرچنگ یافت می شود.

نانو الیاف کیتوزان

کیتوسان با فرمول شیمیایی (C6H11NO4) از استیل زدایی کیتین بدست می‌آید که به دلیل غیر سمی بودن، خاصیت جذب بالا، امکان تجزیه در طبیعت، سازگاری با محیط زیست، مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی، توانایی حذف محدودهٔ وسیعی از رنگ‌ها و فلزات، سینتیک سریع و در نهایت امکان تهیه مشتقات فراوان از آن، بسیار مورد توجه است. خصوصیات کیتوسان اغلب به طبیعت شیمیایی آن بستگی دارد. از جمله:


تماس بگیرید