نانو سیلیس us nano

 • نانو سیلیس آب دوست us nano سایز ۶۰ الی ۷۰ نانومتر ۲۵ گرمی کد US3435

  0 out of 5
  • سایز ذرات: نانو سیلیس US Nano دارای ذراتی با سایز ۶۰ الی ۷۰ نانومتر است که باعث افزایش سطح تماس و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آن می‌شود.
  • آب دوست: این نانو سیلیس دارای خاصیت آب‌دوستی است که باعث می‌شود به راحتی در آب حل شود و در محلول‌های آبی استفاده گردد.
  • پایداری بالا: نانو سیلیس آب دوست دارای پایداری شیمیایی و حرارتی بالاست که آن را برای استفاده در شرایط مختلف محیطی مناسب می‌سازد.
  قیمت اصلی ﷼4.000.000 بود.قیمت فعلی ﷼3.500.000 است.
 • نانو سیلیس آب دوست us nano سایز ۲۰ الی ۳۰ نانو متر ۲۵ گرمی کد US3438

  0 out of 5
  • سایز ذرات: نانو سیلیس US Nano دارای ذراتی با سایز ۲۰ الی ۳۰ نانومتر است که باعث افزایش سطح تماس و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آن می‌شود.
  • آب دوست: این نانو سیلیس دارای خاصیت آب‌دوستی است که باعث می‌شود به راحتی در آب حل شود و در محلول‌های آبی استفاده گردد.
  • پایداری بالا: نانو سیلیس آب دوست دارای پایداری شیمیایی و حرارتی بالا است که آن را برای استفاده در شرایط مختلف محیطی مناسب می‌سازد.
  قیمت اصلی ﷼4.000.000 بود.قیمت فعلی ﷼3.500.000 است.
 • نانو سیلیس آب دوست us nano سایز ۸ نانومتر ۱۰ گرمی کد US3437

  0 out of 5
  • سایز ذرات: نانو سیلیس US Nano دارای سایز ۸ نانومتر است که باعث افزایش سطح تماس و بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن می‌شود.
  • آب دوست: این نانو سیلیس دارای خاصیت آب‌دوستی است که باعث می‌شود به راحتی در آب حل شده و در محلول‌های آبی استفاده شود.
  • پایداری بالا: نانو سیلیس آب دوست دارای پایداری شیمیایی و حرارتی بالاست که آن را برای استفاده در شرایط مختلف محیطی مناسب می‌سازد.
  قیمت اصلی ﷼3.000.000 بود.قیمت فعلی ﷼2.500.000 است.
تماس بگیرید