نانو صفحات اکسید گرافن روش های سنتز + نحوه سفارش

نانو صفحات اکسید گرافن روش های سنتز + نحوه سفارش

روش های سنتز نانو صفحات اکسید گرافن یک فرآیند هیجان انگیز و نوآورانه است که با استفاده از متد شیمیایی پیشرفته، این نانومواد با ویژگی های منحصربه فرد تولید می شوند.

این روش می تواند به دست آوردن نانوصفحات با اندازه و شکل دقیق، کنترل شده و کاربردهای جذابی در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، پزشکی و کاتالیزورها فراهم کند.

نانو صفحات اکسید گرافن

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش هیدروترمال

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش هیدروترمال یک فرآیند پیچیده و مهم در تولید نانومواد با ویژگی های منحصربه فرد است. در این روش، اکسید گرافن به عنوان پیش ماده اصلی استفاده می شود و تحت شرایط خاصی که شامل دما، فشار و pH می باشد، تبدیل به نانوصفحات گرافنی می شود. در زیر توضیحاتی در مورد این فرآیند ارائه شده است:

۱٫پیش ماده اکسید گرافن: در ابتدا، اکسید گرافن به عنوان پیش ماده در نظر گرفته می شود که معمولاً از گرافیت طبیعی یا گرافیت اکسید شده حاصل می شود.

 1. محلول هیدروترمال: اکسید گرافن به صورت پودر در یک محلول حاوی مواد اولیه مورد نیاز برای سنتز، مانند آب، حلال های آلی یا حلال های آلی-آبی، آماده می شود.
 2. شرایط هیدروترمال: سپس، محلول حاوی اکسید گرافن به دمای بالا و فشار مناسبی تحت عمل قرار می گیرد. این شرایط دما و فشار معمولاً بالاتر از دمای آب جوش و فشار جوی است.
 3. تبدیل به نانوصفحات گرافنی: در این شرایط هیدروترمال، اکسید گرافن تحت تأثیر دما و فشار به گرافن تبدیل می شود. این فرآیند اکسیداسیون و کاهش متقابلی را شامل می شود که به تولید نانوصفحات اکسید گرافن و سپس به گرافن کربنی منجر می شود.
 4. ویژگی های نهایی: نانوصفحات اکسید گرافن حاصل از این فرآیند معمولاً دارای ویژگی هایی همچون اندازه نانومتری، ساختار لایه ای، و سطح بالا و خواص الکتریکی و حرارتی مناسبی هستند که آنها را برای کاربردهای مختلف، از جمله بیوسنسورها، کاتالیزورها و الکترودهای باتری، مناسب می سازد.

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش هیدروترمال از طریق کنترل دقیق شرایط فیزیکی و شیمیایی، می تواند به تولید نانومواد با ویژگی های دقیق و کاربردهای گسترده در صنایع مختلف منجر شود.

نانو صفحات اکسید گرافن

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش ردوکسی

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش ردوکسی یک روش موثر و پرکاربرد در تولید این نانومواد است. این روش شامل استفاده از یک ماده اکسید شده از گرافن و استفاده از یک عامل ردوکس کننده برای تبدیل آن به گرافن می باشد. در زیر توضیحاتی در مورد این فرآیند ارائه شده است:

 1. پیش ماده اکسید گرافن: در این روش، اکسید گرافن به عنوان پیش ماده استفاده می شود که معمولاً از گرافیت طبیعی یا گرافیت اکسید شده به دست می آید. این اکسیده ها ممکن است از روش های مختلف مانند اکسایش هیدروترمال، اکسایش شیمیایی و یا اکسایش هوا به دست آمده باشند.
 2. انتخاب عامل ردوکس کننده: عوامل ردوکس کننده مانند هیدروژن، آلکوهل ها، هیئت آمونیوم و یا مواد آلی مختلف می توانند برای تبدیل اکسید گرافن به گرافن استفاده شوند.
 3. تبدیل به گرافن: در این مرحله، پیش ماده اکسید گرافن با تأثیر عامل ردوکس کننده تبدیل به گرافن می شود. این فرآیند شامل کاهش گروه های اکسیژنی و بازگشت به ساختار گرافنی است.
 4. شستشو و پالایش: پس از تبدیل به گرافن، نانوصفحات حاصل باید به طور کامل شستشو و پالایش شوند تا از اثرات جانبی مانند نانوذرات باقی مانده یا مواد پیش رونده خارج شوند.
 5. ویژگی های نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده: نانوصفحات اکسید گرافن حاصل از این فرآیند، معمولاً دارای خواص منحصربه فردی همچون ابعاد نانومتری، سطح بالا، و خواص الکتریکی و حرارتی مناسبی می باشند که آنها را برای کاربردهای مختلف از جمله بیوسنسورها، کاتالیزورها و مواد نانوکامپوزیت، مفید می سازد.

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش ردوکسی از جمله روش های موثری است که به دست آوردن نانومواد با ویژگی های موردنظر و برای کاربردهای گوناگون در زمینه های مختلف علمی و صنعتی امکان پذیر است.

نانو صفحات اکسید گرافن

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن با استفاده از روش سل-ژل

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن با استفاده از روش سل-ژل یک روش پیشرفته و کارآمد برای تولید این نوع نانومواد است. در این روش، از ترکیب محلول های پیش ماده ها با استفاده از یک فرآیند شیمیایی در محیط حلال مخصوص بهره می برند. در زیر توضیحاتی در مورد این فرآیند ارائه شده است:

 1. آماده سازی محلول سل-ژل: در ابتدا، محلول سل-ژل حاوی ترکیبات پیش ماده ها برای تولید اکسید گرافن آماده می شود. این محلول ممکن است شامل ترکیباتی مانند محلول گرافیت اکسید، محلول گرافن، منابع اکسیژن و دیگر مواد شیمیایی مورد نیاز باشد.
 2. ژل سازی: محلول سل-ژل تحت تأثیر شیمیایی و گرما قرار می گیرد تا به شکل یک ژل یا مواد ژل سازی شود. این ژل معمولاً شامل یک ماتریس سلیکاتی یا آلومینا است که پیش ماده ها درون آن جذب شده اند.
 3. خشک کردن و سنتز: ژل حاصل پس از فرآیند ژل سازی خشک شده و به صورت پودر یا فیلم های نازک ساخته می شود. سپس، این پودر یا فیلم ها تحت شرایط حرارتی خاصی قرار می گیرند که منجر به سنتز نانوصفحات اکسید گرافن می شود.
 4. پالایش و شستشو: پس از سنتز، نانوصفحات حاصل باید به طور کامل پالایش و شستشو شوند تا از مواد پیش رونده و ناخالصی ها پاک شوند و نانوصفحات پایدار و خالصی تهیه شود.
 5. تحلیل و شناسایی: در انتها، نمونه های سنتز شده باید تحت آزمایش ها و تحلیل های مختلفی قرار گیرند تا ویژگی ها و خواص آنها شناسایی و ارزیابی شوند.

استفاده از روش سل-ژل برای سنتز نانوصفحات اکسید گرافن امکان پذیر است و این روش می تواند به تولید نانومواد با ویژگی های دقیق و کاربردهای متعدد در صنایع مختلف منجر شود.

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش ته نشینی

سنتز نانوصفحات اکسید گرافن به روش ته نشینی یکی از روش های موثر و پرکاربرد در تولید این نوع نانومواد است. در این روش، از یک فرآیند ته نشینی به عنوان مرحله اصلی برای سنتز نانوصفحات اکسید گرافن استفاده می شود. در زیر توضیحاتی در مورد این فرآیند ارائه شده است:

 1. آماده سازی پیش ماده: در این مرحله، پیش ماده اکسید گرافن آماده می شود. این پیش ماده ممکن است از موادی مانند گرافیت اکسید شده حاصل شده با استفاده از روش های شیمیایی مختلف باشد.
 2. ته نشینی: پیش ماده اکسید گرافن به عنوان حلال به یک محیط حلالی اضافه می شود. سپس، با ته نشینی گرمایی یا سرد در دماهای مختلف، اکسید گرافن به صورت لایه های نازکی روی سطح محلول رسوب می دهد.
 3. تشکیل نانوصفحات اکسید گرافن: در این مرحله، لایه های نازک اکسید گرافن که به صورت رسوب روی سطح محلول شکل گرفته اند، تحت تأثیر شرایط دما و فشار مناسبی قرار می گیرند که باعث تبدیل آنها به نانوصفحات اکسید گرافن می شود.
 4. پالایش و شستشو: پس از سنتز، نانوصفحات حاصل باید به طور کامل پالایش و شستشو شوند تا از مواد پیش رونده و ناخالصی ها پاک شوند و نانوصفحات پایدار و خالصی تهیه شود.
 5. تحلیل و شناسایی: در انتها، نمونه های سنتز شده باید تحت آزمایش ها و تحلیل های مختلفی قرار گیرند تا ویژگی ها و خواص آنها شناسایی و ارزیابی شوند.

استفاده از روش ته نشینی برای سنتز نانوصفحات اکسید گرافن می تواند به تولید نانومواد با ویژگی های دقیق و کاربردهای متعدد در صنایع مختلف منجر شود.

نانو صفحات اکسید گرافن

کاربردهای نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده به روش احتراقی

نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده به روش احتراقی دارای کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف هستند. در زیر به برخی از این کاربردها اشاره شده است:

 1. کاتالیزورها: نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده به روش احتراقی به عنوان کاتالیزورها در واکنش های شیمیایی استفاده می شوند. این کاتالیزورها می توانند در فرایندهای تبدیل، سنتز و پالایش مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند.
 2. الکترودهای باتری: نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده به روش احتراقی می توانند به عنوان الکترودهای کاتدی و آندی در باتری ها استفاده شوند. این الکترودها بهبود عملکرد و کارایی باتری های لیتیومی را فراهم می کنند.
 3. سنسورها: نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده به روش احتراقی می توانند در ساخت سنسورهای حسگرهای گاز، حسگرهای فشار و حرارت، حسگرهای بیوشیمیایی و غیره مورد استفاده قرار گیرند.
 4. مواد نانوکامپوزیت: این نانوصفحات می توانند به عنوان افزودنی های نانومتری در تولید مواد نانوکامپوزیت مورد استفاده قرار گیرند. این مواد معمولاً در صنایع خودروسازی، هوافضا، الکترونیک و ساختمان سازی استفاده می شوند.
 5. کاربردهای پزشکی: نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده می توانند در کاربردهای پزشکی مانند تصویربرداری پزشکی، سامانه های تحریک پذیری دارویی، تحریک های زیستی و داروهای نانوتکنولوژی مورد استفاده قرار گیرند.

به طور کلی، نانوصفحات اکسید گرافن سنتز شده به روش احتراقی به دلیل ویژگی های منحصربه فرد و خواص فوق العاده ای که دارند، در صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی، الکترونیک، پزشکی و مواد مرکب مورد استفاده قرار می گیرند.

به اشتراک بگذارید

نظرات (15)

 • فرحنازغلامپور پاسخ

  عالی بود مطلب جناب رحمانی

  آوریل 5, 2024 در 3:15 ق.ظ
 • مریم انصاری پاسخ

  سلام و درود
  ممنون از اطلاعات مفیدتون .این محصول در تصویربرداری پزشکی ،تحریک های زیستی و…کاربرد دارد .مثل همیشه پرسود باشید

  آوریل 5, 2024 در 3:19 ق.ظ
 • بهنام منوچهری فرید پاسخ

  سلام خدمت دوست عزیز
  محصول شما تخصصی است و توضیحات فنی خیلی عالی بود
  موفق باشید

  آوریل 5, 2024 در 3:26 ق.ظ
 • افسانه فرهودی پاسخ

  سلام ووقت به خیر
  انشالله دراین مسیر آقای امید رحمانی تجارت پررونق وموفق داشته باشبد

  آوریل 5, 2024 در 4:12 ق.ظ
 • عباس درامامی پاسخ

  با سلام و عرض ادب
  بسبار جامع و علمی و امیدوار کننده . موفق باشید.

  آوریل 5, 2024 در 7:23 ق.ظ
 • زهرا قلی‌زاده پاسخ

  بسیار عالی!

  آوریل 5, 2024 در 11:26 ق.ظ
 • زهرا زمانیان پاسخ

  مطالب بسیار آموزنده بود
  سپاسگزارم

  آوریل 5, 2024 در 11:33 ق.ظ
 • هادی احسانیان پاسخ

  با سلام خدمت شما . تشکر بابت تولیدات محصولات خوب و کاربردی و البته با کیفیت.. امیدوارم در راستای تجارت و فروش کالاهایتان موفق باشید..

  آوریل 5, 2024 در 12:00 ب.ظ
 • شهیده سلمانیان پاسخ

  موفق و پیروز باشید

  آوریل 5, 2024 در 12:24 ب.ظ
 • احمد خواجه سماکوش پاسخ

  سلام
  مطلب خیلی مفیدی بود و ازش استفاده کردم. کارتون و تیم فروشتون حرفه ای هست و با صبر و حوصله پاسخگوی مشتری هستین تا به خرید خوب منجر بشه

  آوریل 5, 2024 در 1:38 ب.ظ
 • نجمه جعفری پاسخ

  با سلام و درود
  نانو صفحات اکسید گرافن دسته‌ای جدید از نانوآلوتروپ‌های کربنی با ویژگی‌های چندقابلیتی هستند. این نانوذرات دارای مورفولوژی صفحه‌ای شکل، با ساختاری مدرن و تک‌لایه، از ماده‌ی شناخته‌شده‌ی اکسید گرافیت می‌باشند. این محصولات طبیعی نبوده و به صورت غیراستوکیومتری وجود دارند ۱۲٫ از نظر ترمودینامیکی، نانو صفحات اکسید گرافن با اندازه کمتر از ۲۰ نانومتر ناپایدار هستند، اما به دلیل وجود گروه‌های اکسیژنی، توانایی برهمکنش بهتری با مواد دارند
  🌛مهر سرامیک 🌜

  آوریل 5, 2024 در 3:23 ب.ظ
 • بهمن وفایی پاسخ

  سلام، موفق باشید

  آوریل 5, 2024 در 5:36 ب.ظ
 • حامد صداقت پاسخ

  سلام و درود. تنوع و قیمت ها فوق العادست👌👍

  آوریل 5, 2024 در 6:03 ب.ظ
 • امید رحمانی پاسخ

  این نانوذرات اکسیدی به عنوان مواد نانوتکنولوژی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند.
  نانو صفحات اکسید با ابعاد نانومتری و خصوصیات منحصر به فرد خود می‌توانند در صنایع مختلف برای بهبود و ارتقاء برخی ویژگی‌ها و عملکردها به کار روند.

  نانو فصلی نو

  آوریل 6, 2024 در 2:27 ب.ظ
 • سمیرا عسگری پاسخ

  از کاربردهای نانو صفحات اکسید می‌توان به تقویت ویژگی‌های مختلف مواد، افزایش کارآیی در تولید انرژی خورشیدی، استفاده در صنایع الکترونیکی و نانوالکترونیک، استفاده در تصفیه آب و هوا، بهبود خواص ضد باکتریایی وضد اشعه ماوراء بنفش، محافظت در بقایای خوراکی و غیره اشاره کرد.

  تاجر نایلون

  آوریل 6, 2024 در 2:28 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت نانو صدرا
 مدیر عامل شرکت: آقای امید رحمانی
مشاور مشتریان: 09120340113
آدرس آی دی تلگرام: Nanozarat_admin@
پاسخگویی واتس اپ: کلیک کنید
پست الکترونیکی: info@nanosadra.com
تماس بگیرید