مشخصات نانو ذرات اکسید تیتانیوم اروزیل

مشخصات نانو ذرات اکسید تیتانیوم اروزیل


Project Description

تیتانیوم دی اکسید چندین نوع است که نوع Tio2 p25 خاصیت دیسپرس بالایی دارد و به روش AEROSIL® تولید شده است. مشخصات و کاربردهای این نانو اکسید در زیر بیان می شود.

نانو اکسید تیتانیوم Tio2 p25 فومی آبدوست

سطح ویژه: ۵۰
میانگین اندازه نانو ذرات: ۲۱ nm
چگالی بالک: ۱۳۰ g/l
رطوبت: < 1.5 wt.%
کاهش در اثر گرما: < 2.0 wt.%
PH در دیسپرس ۴%: ۳٫۵ – ۴٫۵
تیتانیوم دی اکساید براساس ماده ایگنایت
Al2O3: < 0.300
SiO2: < 0.200
Fe2O3: < 0.010
HCl: < 0.300
Sieve residue: < 0.050

کاربردهای نانو اکسید تیتانیوم

  • حامل کاتالیست
  • جز فعال برای واکنش های کاتالیستی
  • تثبیت کننده های حرارتی برای لاستیک سیلیکون
Live Preview