مشخصات نانو ذرات رس

مشخصات نانو ذرات رس


Project Description

خصوصیات زیاد نانو ذرات رس موجب شده تا کاربردهای بسیاری را در صنایع مخلف داشته باشد، بطوریکه یکی از مواد معدنی ضد سم قوی به شمار می روند. همچنین به دلیل اندازه خیلی ریز آن کاربردهای فراوانی را دارا می باشند. نانو ذرات رس دارای انواع مختلفی می باشند که برخی از آنها شامل: کائولینیت، هالویست، هکتوریت، مونت موریلونیت است.

مشخصات فیزیکی و مکانیکی نانو رس (مونتمریلونیت)

  • رنگ پودر: زرد
  • میزان رطوبت: ۱ – ۲ %
  • اندازه ذرات: ۱ – ۲ نانومتر
  • مقدارهدایت الکتریکی: ۲۵MV
  • فاصله خالی بین ذرات: ۶۰A
  • چگالی: ۰٫۵ – ۰٫۷ گرم بر سانتی متر مکعب
  • مساحت سطح ویژه: ۲۲۰ – ۲۷۰ متر مربع بر گرم
  • ضریب تعادل یونی: ۴۸ مگ بر ۱۰۰گرم

منبع: مستر نانو