نانو ذرات اکسید نیکل خالص

نانو ذرات اکسید نیکل خالص


Project Description

نانو ذرات اکسید نیکل، نانو ذره اکسید نیکل، قیمت نانوذره اکسید نیکل، نانو پودر اکسید نیکل، مشخصات نانو اکسید نیکل، پودر نیکل نانو، خواص نانو ذرات نیکل، کاربرد نانو ذرات نیکل، نانو نیکل، چگالی اکسید نیکل

مشخصات نانو ذرات اکسید نیکل NiO

درصد خلوص نانو ذرات: ۹۹٪

میانگین اندازه نانو ذرات: ۱۰-۲۰ نانومتر

سطح ویژه نانو اکسید نیکل: ۵۰-۱۰۰ گرم بر متر مربع

رنگ نانو پودر: سیاه متمایل به خاکستری

مورفولوژی نانو ذرات: تقریبا کروی

چگالی بالک نانو ذرات: ~ ۰٫۸  گرم بر سانتیمتر مکعب

چگالی واقعی نانو ذرات: ۶٫۶۷ گرم بر سانتیمتر مکعب

آنالیز نانو اکسید نیکل

Nickel Oxide Nanopowder (NiO) Certificate of Analysis

 Al

 Ba

 Ca

 Co

 Cu

 Fe

 Mg

 Mn

 Na

 P

Sr

Zn

 ۱۹٫۳ppm

 ۲۵٫۵ppm

 ۹۲٫۶ppm

 ۲۰ppm

 ۲۳٫۹ppm

 ۲۰ppm

 ۹۸ppm

 ۹٫۲۵ppm

 ۲۰۰ppm

 ۱۰ppm

 ۱٫۵۴ppm

 ۵۹٫۴ppm

نانو پودر اکسید نیکل NiO

چسب و رنگ آمیزی مینای دندان؛ فیلترهای نوری فعال، لایه های ضد فرومغناطیس؛ کاتالیزورها؛ مواد کاتدی برای باتری های قلیایی مواد الکتروشیمیایی؛ پنجره های هوشمند کارآمد انرژی (با جذب و انعکاس قابل تنظیم در محدوده طول موج های قابل مشاهده و نزدیک به IR) فیلم های P-type conductive شفاف؛ رنگدانه ها برای سرامیک و عینک؛ سنسورهای دما؛ شمارنده الکترود