مشخصات نانو ذرات کربن سوپر فعال شده

مشخصات نانو ذرات کربن سوپر فعال شده


Project Description

نانو ذرات کربن به صورت پودری تولید می شوند. البته می توان آنها را به شکل دیسپرس شده در الکل یا محلول های دیگر نیز نگهداری کرد. تهیه نانو کربن سوپر فعال شده باید از منشا گیاهی خاصی باشد تا بهترین کیفیت حاصل شود. این امر در سنتز نانو کربن us-nano از بامبو رعایت شده است.

نانو پودر سوپر فعال شده کربن

نانو پودر کربن سوپر فعال (C, <100nm, ماده اولیه بامبو)
مورفولوژی: کروی
نرخ بی رنگ شدن: ۹۹% (Decoloration)
درصد خلوص: >95%
رنگ: سیاه
متوسط اندازه ذرات: <100nm
آب: <5%
خاکستر: <2%
PH: 7-10
چگالی: ۰٫۴۳g/ml
چگالی توده: ۰٫۳g/ml


تماس بگیرید