لیست قیمت نانو ذرات آزمایشگاهی

قیمت نانو ذرات
قیمت نانو ذرات

لیست قیمت نانو ذرات آزمایشگاهی

نانو ذرات انواع مختلف دارند. بیشتر عناصر فلزی و اکسیدهای آنها به صورت پودر نانو ذرات در آزمایشگاهی معتبر و شرکت های دانش بنیان جهانی تولید شده و برای کار پژوهشی ارائه شده اند. در زیر لیست قیمت نانو ذرات مختلف برای شما قرار داده شده است.
شما می توانید با توجه به نیاز پژوهشی خود از بین پکها انتخاب کرده و درخواست دهید تا به صورت رایگان برایتان پست شود. هزینه نانو ذرات در ابتدا دریافت می گردد سپس برای ارسال نانو ذرات از پست پیشتاز استفاده می شود تا سریعتر به دستتان برسد.

لیست نانو مواد آزمایشگاهی

در جدول زیر کمترین پک ممکن ارائه شده است. برای دریافت لیست قیمت هر نانو ذره در بسته بندی های مختلف می توانید تماس بگیرید. این لیست قیمت نانو مواد آزمایشگاهی در بازه های زمانی ممکن است تغییر کند که به اطلاع مشتریان می رسد.

نام نانو ذره اندازه ذرات قیمت (هزار تومان)
(nm)

نانو ذرات فلزی و اکسید فلزات

نانو ذرات سیلیس (Nano-SiO2 (USA

 

۲۰-۳۰

 

۵۰gr/150

نانو پودر سیلس متخلخل us-nano خلوص: ۹۹٫۵درصد ۱۵-۲۰

۵۰gr/ 200

نانو ذرات سیلیکا (Nano-SiO2 (Germany ۱۱-۱۳

۵۰۰gr/550

نانو پودر سیلس ایرانی ۲۰-۷۰

نانو اکسید تیتانیوم Nano-TiO2-anatase ۱۰-۲۵

۵gr/80

نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید Nano-TiO2, Rutile ۳۰

۵gr/80

نانو پودر دی اکسید تیتانیوم Nano-TiO2 Anatase/Rutile ۲۰

۵gr/80

۸۰% Anatase / 20% Rutile
size: 20nm, Purity: 99%, SSA: 10-45 m2/gr
نانو اکسید تیتانیوم Nano-TiO2 P25-Degussa ۲۰

۵gr/80

size: 21nm, purity: 99%,

SSA: 80-120 m2/gr

نانو ذرات آهن Nano-Fe ۳۵-۴۵

۵gr/400

نانو ذرات اکسید آهن Nano-Fe2O3-alpha ۲۰-۴۰

۵gr/80

نانو اکسید آهن گاما Nano-Fe2O3,gamma ۲۰

پودر نانو اکسید آهن Nano-Fe3O4 ۲۰-۳۰

۵gr/80

نانو ذرات آلومینا Nano-Al2O3, gamma ۲۰

۵gr/80

نانو ذرات آلومینا گاما ایرانی ۲۰-۳۰

۱۰gr/130

نانو ذرات آلومینیوم سنتزی <50

۱۰gr/450

نانو اکسید روی Nano-ZnO

نانو پودر اکسید روی ایرانی (صنعتی)

۱۰-۳۰

۲۰-۶۰nm

۵gr/80

۱۰۰gr/120

نانو اکسید مس Nano-CuO ۴۰

۵gr/80

نانو پودر اکسید مس ایرانی ۲۰-۶۰

۱kg/900

نانو لوله های کربنی

نانو لوله کربنی چند دیواره MWCNTs

 

۲۰-۳۰

 

۱gr/100

نانو لوله کربنی عاملدار MWCNT-COOH ۲۰-۳۰

۱gr/150

نانولوله کربنی عاملدار MWCNT-OH ۲۰-۳۰

۱gr/150

نانو تیوب کربنی عاملدار شده MWCNT-NH2 ۷-۱۳

۱gr/700

کربن نانو تیوب تک دیواره SWCNTs ۱-۲

 ۱gr/600

نانو لوله کربنی تک دیواره عاملدار SWCNT-COOH ۱-۲

 ۱gr/700

نانولوله کربنی تک دیواره با عامل هیدروکسید SWCNT-OH ۱-۲

۱gr/700

نانولوله با عامل استامید SWCNT-NH2 ۱-۲

 ۱gr/850

ادامه لیست قیمت نانو پودرها و کلوییدها

به اشتراک بگذارید

نظرات (2)

پاسخی بگذارید