تولید نانو ذرات اکسید روی

تولید نانو ذرات اکسید روی

نانو ذرات اکسید روی شرکت شامل دو نوع خارجی و ایرانی است که در ادامه مشخصات هر دو نانو ذره اکسید روی تولید شده ارائه می شود.

نانو ذرات اکسید روی

مشخصات نانو پودر اکسید روی us-nano

خلوص: +۹۹%

میانگین اندازه نانو ذرات: ۱۰-۳۰ نانو متر

سطح ویژه: ۲۰-۶۰ m2/g

رنگ: سفید شیری

فاز کریستالی: تک

مورفولوژی کریستالی: شبه کروی

چگالی: ۵٫۶۰۶ g/cm3

نانو ذرات اکسید روی

تولید نانو اکسید روی ایرانی

نانو ذرات ZnO با روش ساده سنتز شده اند. تصاویر SEM نشان میدهند که نانو ذرات به صورت نانو نیدل هستند.

متوسط اندازه ذرات: ۲۰-۶۰  نانو متر (از روش Debye- scherer)

باند گپ: Eg = 3.30 ev

درجه خلوص: ۹۸٫۷۲% (مطابق استانداردهای بیولوژیکی هستند و در کرم های ضد آفتاب قابل استفاده می باشند).

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید