مشخصات نانو ذرات مس

مشخصات نانو ذرات مس


Project Description

نانو پودر مس با مشخصات دقیق و کیفیت عالی برای کارهای آزمایشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد در این متن خصوصیات این یک نوع از نانو ذره قرار می گیرد. نانو ذرات مس به صورت کلوییدی نیز در دسترس می باشد.

خصوصیات نانو ذرات مس

فرمول مولکولی : cu
شکل ظاهری : جامد
میزان درصد خلوص : ۹۹٫۹%
رنگ نانو ذرات : قهوه ایی
میانگین اندازه نانو ذرات : ۴۰ نانو متر
سطح ویژه نانو ذرات: تقریبا ۱۰ – ۱۴ گرم بر متر مربع
مولوفوژی نانو ذرات: کروی شکل
چگالی بالک : ۰٫۲۱ گرم بر سانتی متر مکعب
چگالی واقعی : ۸٫۹ گرم بر سانتی متر مکعب


تماس بگیرید