معرفی نانو ذرات کیتوزان

معرفی نانو ذرات کیتوزان


Project Description

کیتوزان یکی از مواد طبیعی است که می توان نانو ذره آن را به روش سنتز سبز تولید کرد. نانو کیتوزان سبز برای تحقیقات پزشکی و صنعتی بسیار مورد توجه است و از جایگاه پژوهشی بسیار بالایی برخوردار است.

مشخصات نانو ذرات کیتوسان

  • فرمول مولکولی: C6H11NO4
  • اندازه نانو ذرات: <60 nm
  • رنگ نانو ذرات: سفید
  • شکل ظاهری نانو ذرات: جامد
  • شرکت: نانو شل