مشخصات نانو ذرات اکسید مس

مشخصات نانو ذرات اکسید مس

  • copper oxide nanoparticles sem
Project Description

نانو ذرات اکسید مس، نانو اکسید مس، قیمت نانو ذرات اکسید مس، فروش نانو ذرات اکسید مس، نانو ذره اکسید مس، خرید نانو اکسید مس، فروش نانو اکسید مس، قیمت نانو اکسید مس، کاربرد نانو اکسید مس، سنتز نانو ذرات اکسید مس

مشخصات نانو ذرات اکسید مس CuO 40nm

درصد خلوص: ۹۹%

رنگ نانو پودر اکسید روی: سیاه

میانگین اندازه نانو ذرات: ۴۰ نانو متر

۵۰% وزنی ۴۰، ۲۵% کمتر از ۴۰، ۲۵% وزنی بیشتر ۴۰، حدود ۲% وزنی به ۱۰۰ نانومتر می رسد.

سطح ویژه نانو ذرات اکسید روی: ۲۰ g/m2

مورفولوژی ذرات: شبه کروی

چگالی بالک: ۰٫۷۹ g/cm3

چگالی واقعی: ۶٫۴ g/cm3

آنالیز نانو اکسید مس

Copper Oxide Nanoparticles (CuO) Certificate of Analysis-ppm

Ba

Cd

Co

Zn

Sr

Ca

K

P

Mg

Fe

Pb

Mn

۰٫۷۵

۲٫۵

۶٫۴

۱۹۵

۲٫۳

۴۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۷۵

۸۷

۹۰

۳٫۵

کاربرد نانو ذرات اکسید مس

نانو ذرات اکسید مس در آب حل نمی شود. به آرامی در محلول الکل یا آمونیا حل کنید. در اسیدهای دیلوت، NH4Cl, (NH4) 2CO3، سیانید پتاسیم حل می شود. به طور گسترده در کاتالیستها، مواد ذخیره ساز، ترموالکتریک، حسگر، شیشه، سرامیکها و زمینه های دیگر به کار می رود. علاوه بر این، اکسید نانو مسی را می توان به عنوان کاتالیزور احتراق راکت موشک استفاده کرد.

اگر در دمای بالا، اکسید مس با هیدروژن یا مونوکسید کربن برخورد کند، می تواند به فلز مس بازیابی شود.

Live Preview
تماس بگیرید