نانو ذرات اکسید تنگستن wo3

نانو ذرات اکسید تنگستن wo3


Project Description

نانو ذرات اکسید تنگستن در صنایع مختلف بکار می رود. نانو اکسید تنگستن برای ساخت سنسورها، تجهیزات و کاتالیست و سایر زمینه ها کاربرد دارد. پودر تنگستن اکسید را با قیمت مناسب از نانو صدرا خرید نمایید.

نانو ذرات اکسید تنگستن

مشخصات نانو پودر اکسید تنگستن

خلوص اورتورومبیک کریستال: ۹۹٫۹۵%- ماده خلوص بالا

میانگین اندازه نانو ذرات: ۲۳-۶۵ نانومتر

رنگ: زرد کم رنگ

مورفولوژی: شبه کروی

چگالی بالک: ۱٫۳-۱٫۶ g/cm3

چگالی واقعی: ۷٫۱۶ g/cm3

نانو ذرات اکسید تنگستن


تماس بگیرید