مشخصات نانو لوله های کربنی چند دیواره

مشخصات نانو لوله های کربنی چند دیواره

نانو لوله ها جزو نانو مواد کربنی بسیار مهم هستند  که به دلیل کمتر بودن قطر آنها از 100 نانو متر در دسته نانو مواد لوله ای قرار میگیرند. به جز نانو لوله های کربنی برخی انواع دیگر نانو ذرات لوله ای وجود دارد که از آن جمله میتوان تیتانیوم دی اکسید و رس را نام برد.

برای تشکیل یک نانو لوله کربنی نانو صفحات کربنی طوری با هم تشکیل پیوند میدهند که یک لوله بدست آید. اگر چند لوله در کنار هم قرار گیرند یک نانو لوله کربنی چند دیواره تشکیل میشود. در زیر مهمترین مشخصات مورد نیاز نانو لوله های کربنی برای کار آزمایشگاهی آورده میشود.

درصد خلوص: >95 wt%

قطر خارجی: 20-30 نانومتر

قطر داخلی: 5-10 نانومتر

طول: 10-30 میکرومتر

سطح ویژه: 110 m2/g

رنگ: سیاه

خاکستر: <1.5 wt%

رسانایی الکتریکی: >100 s/cm

چگالی تپ: 0.28 g/cm3

چگالی: ~2.1 g/cm3

روش تولید: CVD

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید