نانو صفحات گرافن اکساید آزمایشگاهی

نانو صفحات گرافن اکساید آزمایشگاهی


Project Description

نانو گرافن اکساید آزمایشگاهی امروزه یکی از نانو ذرات صفحه ایی مهم می باشد. نانو صفحات گرافن اکساید یک ماده بی نظیر است که می توان آن را به صورت صفحات لایه ایی گرافیت در نظر گرفت یعنی لایه های گرافیت همان گرافن اکساید هستند.

مشخصات پودر نانو صفحات گرافن اکساید گرید آزمایشگاهی

میزان درصد خلوص: ۹۹%

ضخامت صفحات: ۳٫۴ نانو متر

تعداد لایه ها: ۶ – ۱۰ لایه

PH یا مقدار اسیدیته:  ۷  – ۷٫۷

چگالی در۲۰ درجه سانتی گراد: ۱ گرم بر سانتی متر مکعب

مقاومت حجمی:  ۱۰×۴  اهم درسانتی متر

آنالیز محصول یا COA: کربن =  ۹۲٫۷%   اکسیژن=  % ۷٫۳ >

رنگ ظاهری:  زرد متمایل به قهوه ای یا پودر سیاه

SSA یا سطح ویژه: ۱۰۰ – ۳۰۰ متر مربع بر گرم

چگالی در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد: ۱ گرم بر مترمکعب


تماس بگیرید